Bemutatkozás

Annak a drámai, az élet minden területét átrendező változásnak,
amelyet gyakran összefoglalóan digitális forradalomnak nevezünk, még
mindig az elején járunk. A közösségi média, a dolgok internete (IoT),
a big data mind olyan jelenségek, amelyek meghatározó hatásai
alapjaiban fogják átalakítani az életünket, és maguk is újabb
változások hullámait fogják generálni.

Éppen ezért, a Digitális Szociológia Központban úgy gondolunk a
munkánkra és a digitális szociológiára, mint amely nem csak
visszafelé, a megtörtént változásokra tekint, hanem amely az előttünk
álló radikális átalakulásokban rejlő lehetőségeket, tudományos és
társadalmi kihívásokat maga is innovatívan közelíti meg.

Úgy gondoljuk, hogy ez a technológiai fejlődés nem lesz megérthető a
társadalmi kontextustól, az ott előidézett változás vizsgálatától
függetlenül – ahogyan mindez fordítva is igaz: a társadalmat sem
érthetjük meg a technológia nélkül. Ahogyan egy másik elválasztás: az
online és az offline tér mesterséges megkülönböztetése felett is
eljárt az idő.

A digitális szociológia átnyúl szakterületen és szakszociológiákon:
nem ezek határait, hanem a társadalmi változásokat követi, éppen ezért
nem egy tudományos részterület, hanem eltérő mértékben, de minden
szférában releváns. Megközelítésünk azért is interdiszciplináris, mert
a mindezekből következő együttműködési kényszert nem kényszernek,
hanem lehetőségnek tartjuk új szerkezetek megismerésére,
kialakítására. Ezek a szerkezetek átlépik a társadalomtudományos
kutatások határait: a digitális kutatásokban társadalomtudósok
működnek együtt természettudósokkal, tudósok üzleti szereplőkkel,
NGO-kkal és felhasználókkal – hiszen ezek az átalakulások, a digitális
forradalom valamennyiünket érint.

A Digitális Szociológia Kutatóközpont ezért várja és üdvözli
mindazoknak a témára nyitott diákoknak, kutatóknak, üzleti
szereplőknek, civileknek a csatlakozását és partnerségét, akik ehhez a
megértési folyamathoz szeretnének hozzájárulni.