Váradi Bendegúz: Önreprezentáció az inceloszférában?

A kutatás amlett érvel, hogy habár az incel közösségek nagyrészt békés közösségnek mondják magukat és eltávolítják magukat az őket érő média-reprezentációtól, ugyanakkor a közösség egy jelentős része ennek ellenére agressziót sugalló képekkel reprezentálja önmagát a weboldalakon.

A kutatás célja egy incel-közösség leggyakoribb felhasználói profilképeinek kvalitatív elemzése. Az incels.co, az egyik legnagyobb önmagukat incelnek címkézők oldaláról gyűjtött vizuális önreprezentációt elemzi, kategorizálja és értelmezi. Amellett érvelek, hogy habár az incel közösségek rendkívül fragmentáltak és diverzek, az egyes csoportok vizuális reprezentációinak elemzésével közelebb kerülhetünk egy társadalmi jelenség vagy közösség megértéséhez.

Az inceloszféra

Az incel kifejezés, és később a mai incel-szótár számos terminusa egy Alana Boltwood nevű usertől származik, aki a ’97-ben, vagy egyesek szerint ’93-ban létrehozott Alana’s Involuntary Celibacy Projekt nevű oldalán [1] egy támogató közösséget szeretett volna létrehozni azoknak, akik úgy érzik, hogy sikertelenek a társas kapcsolataikban. Később, saját bevallása szerint, Alana magánéleti helyzete megoldódott és eltávolodott a közösségtől, egészen a 2014-es Eliot Rodger gyilkosságig, majd 2018 áprilisában létrehozott egy Love Not Anger [2] oldalt, ahol segíteni próbál az azóta más irányba forduló inceleken. Fontosnak tartom leszögezni, hogy a jelenlegi esszé célja is a megértést célozza és nem az incelek mint csoport vagy egyének összességének kritikája.

Arra vonatkozóan, hogy ki minősül incelnek, nincs egységes definíció. A tudományos diskurzus szerint „incelnek számítanak azok, akiknek többszöri kísérlet ellenére régóta, legalább 6 hónapja nem volt része szexuális kapcsolatban” (Donnelly et al 2001, Jaki et al 2019). Egy másik friss kutatás szerint „leginkább fiatal férfiakból álló közösség, melyet az erős elutasítottság érzése és az ellenkező nem iránti dühük tart össze. A közösség megszállottan foglalkozik a kinézetekkel, emberi kapcsolatokkal és tagjai sokszor vágyat éreznek mások, vagy maguk bántására” (Ribeiro et al. 2020 – saját fordítás).

Ezek a definíciók azonban gyakorlatban nem mindig fedik a valóságot, ugyanis a fórumokon (pl. Incels.co, You’reNotAlone.co, korábban Incelistan.net, Reddit.com/r/Foreveralone) az egyes threadek alapján sokan magukat a barátok hiányából következően is incelnek címkézik. Ezen felül több ténylegesen támogató incel közösség van, melyek kategorikusan elutasítják az önmaguk vagy mások ellen irányuló erőszakot. Ilyen például a whitepill.org, mely a determinista blackpill nézetrendszere ellen szerveződött vagy az r/IncelsWithoutHate, mely kifejezetten harcol a gyűlölet ellen a közösségen belül. Fontos kiemelni egy aspektust, mely fontos a képi reprezentáció kapcsán is, mely szerint a legtöbb incel közösség nem tekint önmagára erőszakosként, sőt a legtöbben határozottan elutasítják, hogy a média a közösséget ilyen formában tünteti fel [3].

A The Verge egyik cikke az incelekről

Fontos kiemelni még egyszer, hogy a kutatás eredményei nem általánosíthatók az összes önmagukat incelnek cimkézők közösségére, csak annak egyes variációira. Mint már említettem, több rendkívül diverz csoportról beszélünk és számos belső és külső vita övezi ezeket a csoportokat. A kutatás kifejezetten egy olyan csoportra fókuszál, mely hagyományosan megfeleltethető a szakirodalom által is kifejtett (lásd: Lyons 2017, Nagle 2017, Ging 2017, etc.), sokszor az alt-right mozgalmakkal összeköttetésben álló, kifejezetten nőgyűlölő csoporttal. Ez egyes csoportok között azonban jelentős átjárások és átfedések is felfedezhetők.

Képi önreprezentáció

Úgy gondolom, hogy fontos egy közösség képi reprezentációját elemezni, mert sokat megtudhatunk egy csoport tagjainak működéséről, a profilkép ugyanis mind kifelé, mind a csoporton belülre kommunikálja az egyén hovatartozását. Az elemzett profilképek nem önreprezentációk abban az értelemben, hogy nem az egyént ábrázolják, hanem egy általa választott szimbolikus képet, melyek ellenben segítenek kommunikálni egy adott csoporthoz való tartozást mind a csoporton kívül, mind a csoporton belül. A profilképek segítenek létrehozni egy közös szimbolikus univerzumot, ami viszont a tapasztalataim alapján ellentmondásos viszonyba kerülhet a közösség által kommunikálni kívánt üzenetekel.

Az elemzéstől azt várom, hogy jobban rá tud világítani egy jelenségre és a közösségről alkotott árnyaltabb kép létrehozását segíti. Abból a feltételezésből indulok ki, hogy egy onlife mangrove-társadalomban (Floridi 2015) élünk, ahol az online és offline distinkció szervesen összekapcsolódik és dialektikus viszonyban állnak.

Módszerek és minta

Rendkívül sokféle profilkép létezik az oldalon, így nehéz pontosan kategorizálni az egyes képeket, ellenben bizonyos jellegzetességek megfigyelhetők. A jelenlegi írás annak érdekében, hogy releváns információkkal szolgáljon a közösség online reprezentációjának megismerése szempontjából, a legtöbbször előforduló profilképeket elemzi. A kutatásban egyrészt az incels.co saját statisztikái alapján 2020.06.03-án jelenlevő adatok alapján a legtöbb posttal rendelkező felhasználók képeit elemzi.

Emellett készítettem egy második mintát is, mely 75 878 scrapelt profilképből áll. A különbség a két adat között, hogy míg az első az oldalon szereplő legtöbb posttal rendelkező userek képeit mutatja be, függetlenül attól, hogy az adott képet hány user használja még és az adott postok thread címként vagy válaszként helyezkednek-e el az oldalon, a második az adott userektől függetlenül gyűjti össze kifejezetten az adott threadet elkezdő userek képeit. Ebből következően az előbbi a posztolás tekintetében a legaktívabb userek profilképeit mutatja, míg a második a legtöbb threadet elkezdő, azaz a legaktívabban diskurzust generáló userek profilképeit. A két minta több ponton átfedésben van, de jelentős különbségek is vannak a kettő között. A második mintában a profilképek származhatnak egy vagy több felhasználótól is. A jelenlegi keretek közé mindkét minta top 10 elemének elemzése fér bele. Az ábrák a Python nyelvre írt matplotlib modul segítségével készültek és arányosak a számokhoz.

Elemzés

Az 1. ábra az általan gyűjtött minta top 10 eredményét mutatja előfordulási számokkal ellátva. Ezek a profilképek fordulnak legtöbbször elő az oldalon. Az alábbiakban egy-két mondatban kitérnék az egyes képek esetleges jelentéstartamára, a közösségen betöltött szerepére.

Az első, 1670-es frekvenciával rendelkező profilkép a profi kosaras LeBront ábrázolja, nevezetesen a hajhullásával kapcsolatos képet. A profilkép prominens használója a mylifeistrash nevezetű felhasználó, aki több, mint 74 napot töltött a fórumon és több mint 14 907 postot írt, illetve ő kezdeményezte a legtöbb threadet az oldalon. Jellemző a threadjeire a Blackpill nézetrendszer és a kinézetekkel kapcsolatos témák. Ezenfelül számos erősen ageista threadet kezdeményezett, például: „I wish I could show this board how most men over 30 have totally given up on life and are completely fucked”[4].

A második 1040-es frekvenciával rendelkező profilkép Wojakot, vagy ismertebb nevén a „feels guy” memet ábrázolja Pepe The Frog, a híres alt-right szimbólum ruháiba öltöztetve. A feels guy meme és Pepe egyébént sokszor megjelenik együttesen. A feels guy értelemszerűen melankóliát fejez ki, míg Pepe vagy az internet trollok, vagy az alt-right szimbóluma.  Mindkettő eredetileg 4chanen (csakúgy, mint az incelek) terjedt el.

A harmadik, 677-es frekvenciával rendelkező képhez az (egyik) használója írt egy leírást, így azt fogom felhasználni [5]. A képen Bekir látható, a Kader című híres török sorozatból (magyarul Végzet) és a leírás szerint: „Bekir egy rendes srác, aki az apja businessét viszi, lényegében betabux [6] alapanyag, de Ő (a sorozatban szereplő fő női karakter – szerk.) a bűnöző rosszfiú Zagort szereti, még akkor is, ha egy bűnöző, akinek gyilkolási kényszere van” (saját fordítás). A thread további postjaiban egyetértenek a kommentelővel, illetve kifejezik együttérzésüket, rámutatva, hogy saját helyzetük Bekiréhez hasonlatos.

 A negyedik kép George Costanza kitalált karakterét ábrázolja a Seinfeld sorozatból, akit több posztban [7] az incel közösség megjelölt, mint incelt. A sorozatban George egy számos pszichológiai problémával küszködő személy, aki önmagára is az „Idióták Uraként” hivatkozik. Az előző képhez hasonlóan itt is egy önjelölt áldozati pózt láthatunk, melyben az illető a profilképével is jelzi „szubhumán voltát” (ahogy az incelek sokszor felcímkézik magukat). Számos ilyen esetet látunk, amikor létező vagy fiktív karaktereket ilyen módon appropriál a közösség. A közösségen belül például sokszor Nietzsche, illetve Beethoven híres inceleknek számítanak, illetve vannak olyanok is, akik ilyen céllal Schopenhauert állítják be profilképnek [8].

Az ötödik kép 566-os gyakorisággal a Dragon Ball Z animéből láthatjuk Beerust, a pusztítás istenét a sorozatban, egyben az egyik főgonoszt a sorozatban és a filmben. Erre részletesebben nem térnék ki, mindenesetre számos helyen találkozunk különböző animékből, illetve japán videojátékokból átvett profilképekkel. Egy érdekes elem azonban az, hogy szinte mindegyik ilyen profilkép az adott fiktív univerzumból mindig a főgonosz karakterrel azonosul.

A negyedik kép a DNS-el a genetikai determinizmust jelöli. Egy dupla hélix, melybe rácsként kapaszkodik egy ember. Az incelek blackpilled közösségének egyik fő attribútuma (a szuicid attitűd mellett) a biológiai és pszichológiai determinista nézet. Ezek a nézetek így nem ritkán megváltoztathatatlan (vagy nagyon nehezen megváltoztatható) attribútumokra vonatkoznak, például koponyamértre, mint azt az egyik leghíresebb incel mém állítja: „The difference between Chad and non-Chad is literally a few millimeters of bone”.

A következő kép talán meglepő módon egy szöveg, mely a következőt írja: „There’s a fine line between flirty and creepy. And that line is called being good looking”.  Attól függetlenül, hogy egyetértenénk-e ezzel az állítással, láthatjuk itt is a szakirodalom által is hangsúlyozott mániáját az közösségnek a kinézettel kapcsolatban.

A következő 529-es frekvenciájú kép Terence Neale: a sadness…a portrait című képe. A kép magáért beszél. Az egyik prominens használója Uglyme, a profilja alatt a következő leírással: „I am longing for the sweet embreace of death”. Egy-két általa indított thread: „I’m so fucking ugly that I don’t even look human”, „Our feelings mean nothing to society”, „If you’re ugly, you’re a joke for people no matter what you say or do”.

A következő kép egy újabb Pepe The Frog, ezúttal Pepe sapkájára a következő van írva: „Please be patient I have autism”, miközben a képen a béka cinikus módon néz. Egy 2020 márciusában 680 user körében SergantIncel, az oldal egyik admina végzett egy felmérést, melynek az eredményét kritikusan érdemes kezelni. A felmérés eredménye az lett, hogy saját bevallása szerint a felhasználók 28,5%-a autizmusban szenved. Ez a profilkép azonban számomra pont azt kommunikálja, hogy sokan ezt gúnyosan, cinikusan kezelik.

A következő oldalon a 2. ábra az oldal statisztikái alapján [9] készült, mint korábban említettem, az előzővel ellentétben ez az ábra az oldalon szereplő legtöbb poszttal rendelkező userek képeit mutatja be, függetlenül attól, hogy az adott képet hány user használja még és az adott posztok thread címként vagy válaszként helyezkednek-e el az oldalon. Itt a számok az adott profilképpel rendelkező felhasználó posztjainak a számát jelölik.

A legtöbb poszttal rendelkező felhasználó profilképe Nakano Azusa-t ábrázolja, aki egy félős, az érzelmeit lehetőleg nem kimutató, de annál ambiciózusabb karakter.  Tehetséges, intelligens, de ezt nem mutatja ki. Fél attól, hogy magányos lesz. Ezek alapján szerintem érthető, hogy miért választotta ezt a profiképet.

A második elemet már elemeztem az előző ábra kapcsán, így a harmadik elemre kerül sor, mely Chiyo, akit egy angyalnak hisz az anime egyik karaktere, de valójában egy démon és egy szörnyeteg, egyes leírások szerint. Érthető itt is, hogy miért esett a választás erre a képre. Az incelek számos koncepciója a női hipergámiától kezdve a nők „hipokrita, manipulatív mivoltára” mutat rá. Az incels.co-n egy teljes threadek tagelésére alkalmas prefix e köré épül (pl. Toxic femininity és Hypocrisy) [10].

A következő elem 31420-as posztszámmal Adam Lanza-t ábrázolja, a Sandy Hook Elementary School 2012-ben történő iskolai gyilkosság elkövetőjét [11]. A reprezentált kép Lanza-t mutatja, amint a fejéhez tart egy pisztolyt, melyet a halála után találtak meg (Farrell 2016:359). Nem ez az egyetlen olyan kép, ahol egy (tömeg)gyilkos lenne az avatár. Gyakori, hogy a 2014-es Isla Vista-i gyilkosság elkövetője, Eliot Rodger szerepel a profilképen [12] (habár többen nem értenek vele egyet, [13] illetve az incel.wiki is elhatárolja magát a személytől [14]), illetve egyes threadek kifejezetten az ő tiszteletére jöttek létre [15].

A következő képről nem találtam részletesebb háttérinformációt, a szomorú Jake karaktere a Kalandra Fel! meséből. Szimplán az incelek elkeseredettségét szimbolizálhatja. Az ezt követő kép egy újabb Pepe The Frog. Mint már a top képek között is láthatjuk, a Pepe meme számos variációját megtalálhatjuk. Egyéb gyakori variációk között például gyakori a Suicide Pepe, mely egy felakasztott Pepe-t ábrázol, de sok egyéb variációval rendelkezik.

A következő kép (28247) egy újabb anime karakter, Dartz, a Yu-Gi-Oh! animéből, aki a sorozat fő antagonistája. Ebbe se mennék bele részletesebben, viszont érdekes megfigyelni, hogy több esetben az incelek egy része preferálja a valós vagy fiktív a társadalom által „gonosznak” címkézett karaktereket.

A következő képen egy Finn zászlót látunk és a hozzá tartozó felhasználó FinnCel. Először azt gondoltam, hogy a nacionalizmushoz lehet köze a képnek, ellenben a felhasználó neve árulkodik arról, hogy a felhasználó nem Finnországot szeretné jó fényben feltüntetni, hanem ellenkezőleg, FinnCel, azaz „incel-zsargonról” lefordítva: „a finn mivolta miatt incel”. Ezt legalább egy posztban viszonylag explicit kifejezi [16] . A közösségben, főleg az egyes username-ek esetében, sokszor előfordul az, hogy az incelségük vélt vagy valós oka alapján választanak a fórumokon nevet (Jaki et al, 2019.), melyek sokszor erősen homofób, illetve rasszista jellegűek. Én azt tapasztaltam, hogy ez a jelenség bizonyos fokig a vizuális önreprezentációra is kihat.

Az utolsó két profilkép elemzése érdemben nem adna hozzá az eddig elmondottakhoz, így a következő részben szeretném összefoglalni a tapasztaltakat és levonni a következtetéseket.

Önreprezentáció? Trollkodás? Csoportidentitás?

A tanulmány utolsó szegmentumában áttekintem a kutatás eredményeit, kategorizálom őket, majd bemutatok egy lehetséges interpretációt.

Asimina Vasalou és társai Goffmann én-reprezentációs elméletére (Goffman, 1959, p. 32) alapozva a saját kutatásaik alapján online avatarokkal kapcsolatban három kimentet különböztetnek meg. Habár a kutatás avatarokat használ, nem profilképeket, úgy gondolom, hogy hasznosnak bizonyulhat a klasszifikáció. A három szempont: 1) Az avatarok az offline self reprezentációjára használtak, 2) mások kihasználták a lehetőséget, hogy az offline önreprezentáció szabályai alól kibújhassanak vagy az avatar megtekintőjének emocionális provokálására/stimulálására használják, 3) végül pedig proxy-ként használják az avatarokat arra, hogy egy szignifikáns másikhoz eljuttassanak egy üzentet.

Véleményem szerint ez a klasszifikáció használható az incelek profilképeinek kategorizálásához is. Amennyiben az 1. szempont szerint tényleges önreprezentációról beszélünk, akkor nem teljesen helytálló az inceleket trollokként kategorizálni. Ha a 2. szempont érvényesül (melyre én nagyobb esélyt látok), akkor a politikailag inkorrekt és általában erős emocionális töltettel rendelkező képek a jelenlegi társadalmi normák provokálásával a társadalmi szerepek és prekoncepciók újradefiniálására invitálják a megfigyelőt. A 3. szempont alapján pedig egy csoporton belüli identitás megerősítésére szolgálnak. Természetesen ott van egy negyedik lehetőség is, mely szerint az incelek semmi többek, mint trollok, akik magáért a trollkodásért (for the lulz) teszik azt, amit tesznek.

A profilképek bizonyos mértékig és variációkban mindhárom kategóriába beillenek. Van egy tényleges offline állapotot reprezentáló aspektusuk, habár a pontos statisztikákat nem ismerjük, tudjuk, hogy nem egy magát incelnek címkéző egyén lett gyilkos/öngyilkos. A második kategóriába is beillenek, ugyanis több kép jelzi a jelenlegi társadalmi berendezkedéssel való elégedetlenséget és a változtatás igényét. Természetesen a harmadik kategóriába is beillenek a képek, ugyanis a legtöbb kép egy erős üzenetet közvetít a csoport többi tagja felé a kép használójáról, a csoport ugyanis erősen omnioptikon-szerűen működik, és ha valaki nem tartja be az elfogadott normáit, könnyen bannolásra kerülhet. A negyedik opció is nyitott, ugyanis sok kép már-már olyannyira eltúlzott, hogy trollkodásnak lehet minősíteni.

Mindezek ellenére fontosnak tartok két alapkategóriát elkülöníteni a képek alapján. Ahogy írtam korábban, a képek tartalmai meglehetősen diverzek, viszont két kategória viszonylag nagy biztonsággal elkülöníthető. Az első csoportot hívjuk rezignált-fatalista, a másikat támadó-forradalmi csoportnak.

Rezignált–fatalista csoport

Ebbe a csoportba azok a képek kerülnek, melyek vagy 1) a felhasználó percipiált vagy valós, a közösségen belül negatívnak tekintett tulajdonságokra hívják fel a figyelmet. Ilyen például a 10-es listákból Bekir képe, a szomorú Jake, a fejéhez pisztolyt tartó Lanza vagy a genetikai determinizmust reprezentáló profilkép. Ebbe a kategóriába sorolom az összes, a közöség által incelnek tekintett személyről szóló képeket is.

Támadó–forradalmi csoport

A másik csoportba a kifejezetten másokkal szemben agresszív, illetve agresszióra buzdító képek tartoznak. Ebbe a csoportba kerülnek azok a képek, melyek kifelé irányuló erőszakhoz kötődnek. Ide kerülnek a híres (tömeg)gyilkosokról szóló képek is. A második képen Ted Bundy tömeggyilkos áll. A „forradalmi” jelzőt azért találom helyénvalónak, mert a threadek nagy része a társadalom megváltoztatásával foglalkozik, például a szexuális redisztribúcióval. Az incelek ezen viselkedésformájára egy esetleges részbeni magyarázat Suler toxikus diszinhibíció fogalma is lehet (Suler 2004).

Konklúzió

 A jelen esszé célja az incels.co, az egyik legnagyobb jelenlegi incel közösség oldalán szereplő leggyakoribb és a legtöbb posztolásra használt profilképek kvalitatív elemzése volt. Abból a feltételezésből indultam ki, hogy az egyes vizuális reprezentációk alkalmasak egy közösségen belül a társadalmi valóság megerősítésére, újradefiniálására, mely esetlegesen elárulhat információkat az adott felhasználó offline viselkedéséről. Így a csoport részletesebb megismerése érdekében elemeztem két mintából a top 10-10 profilképet, mely elemzéssel megpróbáltam az inceloszféra egyes aspektusaira rámutatni. Habár nagyobb kategóriákba nem könnyű sorolni a képeket a diverzitásuk miatt, két alapvető trendet megfigyeltem a profilképek tekintetében. Amellett érveltem, hogy az incelek nem írhatók le szimplán internetes trollokként, hanem több esetben valós társadalmi problémákat tükrözhet a közösség, így megértésük fontos, ha a társadalmi szenvedést csökkenteni kívánjuk.

Források

Szakirodalom:

Bartlett, J. (2015). The dark net: Inside the digital underworld. Melville House.

Donnelly, Denise; Burgess, Elisabeth; Anderson, Sally; Davis, Joy, Regina & Dillard (2001):Involuntary celibacy: A life course analysis, The Journal of Sex Research 38 (2): 159-169.

Floridi, L. (2015). The onlife manifesto: Being human in a hyperconnected era (p. 264). Springer Nature.

Ging, Debbie. (2017). Alphas, betas, and incels: Theorizing the masculinities of the manosphere. Men and Masculinities

Goffman, E., 1959. The Presentation of Self in Everyday Life. Doubleday, Garden City, NY.

Jaki, Sylvia; Tom De Smedt, Maja Gwóźdź, Rudresh Panchal, Alexander Rossa és Guy De Pauw (2019). Online hatred of women in the Incels. me forum: Linguistic analysis and automatic detection.

Nagle, Angela (2017). Chapter 6: Entering the manosphere In Kill all normies: Online culture wars from 4chan and Tumblr to Trump and the alt-right. John Hunt Publishing

Ribeiro, M. H., Blackburn, J., Bradlyn, B., De Cristofaro, E., Stringhini, G., Long, S., … & Zannettou, S. (2020). From Pick-Up Artists to Incels: A Data-Driven Sketch of the Manosphere. arXiv preprint arXiv:2001.07600.

Vasalou, A., Joinson, A., Bänziger, T., Goldie, P., & Pitt, J. (2008). Avatars in social media: Balancing accuracy, playfulness and embodied messages. International Journal of Human-Computer Studies66(11), 801-811.

Internetes források: Az összes forrás utolsó letöltési időpontja 2020. június

[1] https://web.archive.org/web/19970525184723/http:/www.ncf.carleton.ca/~ad097/index.html
[2] https://www.lovenotanger.org/about/
[3] https://incels.net/threads/the-incel-image.610/
[4] https://incels.co/threads/i-wish-i-could-show-this-board-how-most-men-over-30-have-totally-given-up-on-life-and-are-completely-fucked.28250/
[5] https://incels.co/threads/strong-blackpill-story-of-my-avi.213380/
[6] Betabuxxing: Az „alfa fux beta bux” incel körökben elterjedt mondásból jön, röviden az incelek által felállított alfa-béta skála (decile scale) szerint a béta férfiakat a nők csak kihasználják pénzszerzés céljából (beta bux). Lásd: https://incels.wiki/w/Betabux
[7] https://incels.co/threads/if-seinfeld-was-set-in-2018-george-costanza-would-be-portrayed-as-a-incel.61469/ például
[8] https://incels.wiki/w/Category:Notable_Incels
[9] https://incels.co/members/?key=most_posts
[10] https://incels.co/forums/inceldom-discussion.2/?prefix_id=23 illetve https://incels.co/forums/inceldom-discussion.2/?prefix_id=11
[11] https://edition.cnn.com/2013/06/07/us/connecticut-shootings-fast-facts/index.html
[12] https://incels.co/threads/how-do-you-behave-in-real-life.213389/
[13] https://incels.co/threads/anyone-else-think-elliot-rodger-was-pathetic.164668/
[14] https://incels.wiki/w/Elliot_Rodger
[15] https://incels.co/threads/every-photo-of-elliot-rodger.197653/
[16] https://incels.co/threads/a-finnish-saying.99202/

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.